F is for FaceBook .. Birinci Dərs – Əlifba (Azərbaycan Türkçəsi öyrənirəm) – YouTube

Standard

Azərbaycan Türkçəsi öyrənirəm – Birinci Dərs: Əlifba

 

Önsöz

 

Əlinizdəki video serisinin amacı AzərbaycanTürkçəsi’nin səsbilimi və yazılışbiçimin öyrətməkdir.

Bu video serisinə baxmaqla Azərbaycan Türkçəsi haqqında təməl bir bilgiyə sahib olacaqsınız.

 

A a

Ana

Ata

Azərbaycan

Araz

 

B b

Babək

Bulağ

Bağımsız

Başkənd

 

C c

Can

Canlı

Cücə

Cəhrə

 

Ç ç

Çay

Çağ

Çaqqal

Çin

 

E e

Ev

ELçi

Elçibəy

Eşid

 

Ə ə

ƏL

Ərk

Ərzrum

Ərdəbil

 

D d

Dədə qurqud

Danış

Dərbənd

Dil

 

F f

Fal

Fərş

Fərhad

Facebook

 

G g

Get

Gəl

Gəncə

Gayıt

 

Ğ ğ

Iğdır

Ağdam

Ağlama

 

H h

Haçan

Hara

Həmədan

Həsrət

 

X x

Xan

Xəzər

Xalxal

Xanım

 

I ı

Işıq

Ildırım

Iğdır

Işıldı

 

İ i

İsti

İstək

İstiqlal

İrəli

 

J j

Jel

Japon

Jalə

 

K k

Kiçik

Keçmiş

Könül

Kərkük

 

Q q

Qan

Qoşaçay

Qarabağ

Qardaş

 

L l

Lal

Lalə

Leyla

Ləpə

 

M m

Mən

Miyana

Mərənd

Makı

 

N n

Nənə

Nar

Naxcıvan

Nəft

 

P p

Payız

Pəncərə

Pişəvəri

Parlaq

 

O o

On

Ordu

Ordubad

Onsuz

 

Ö ö

Öz

Özgür

Öyrəci

Ölüm

 

R r

Arı

Qaradağ

Qars

Baqir xan

 

S s

Sən

Səhənd

Savalan

Səttar xan

 

Ş ş

Şal

Şirvan

Şəhriyar

Şəbistər

 

T t

Tar

Taliş

Traxtur

Topraq

 

U u

Umud

Unudma

Urmu Gölü

Uçurum

 

Ü ü

Üst

Üzüm

Üç

İki Üzlü

 

V v

Vətən

Vurğun

Varlıq

Van

 

Y y

Yar

Yara

Yalnız

Yarpız

 

Z z

Zığ

Zalim

Zülm

Zəncan

 

Birinci Dərsin sonu – Dəvamı var…

Birinci Dərs – Əlifba (Azərbaycan Türkçəsi öyrənirəm) – YouTube.

Advertisements

One thought on “F is for FaceBook .. Birinci Dərs – Əlifba (Azərbaycan Türkçəsi öyrənirəm) – YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s